Novinky

18.05.2021 Termíny airsoftu

Termíny airsoftu: 29. 5, 12. 6 a 26. 6. 2021

04.05.2021 Pozvolné otevírání vybraných kroužků

Dle rozhodnutí vlády ČR bude možné znovu otevřít některé kroužky. Jde zejména o kroužky, které probíhají ve venkovním prostředí. Účastníci znovu spuštěných kroužků budou informováni emailem, ve kterém se dozví podrobnosti. Sledujte proto prosím vaše emailové schránky. Na všechny účastníky znovuotevřených kroužků se těší zaměstnanci DDM.

27.01.2021 Online přihlašování na letní tábory

Online přihlašování na letní tábory 2021 začíná již tento čtvrtek 28. 1. 2021 od 17 hodin. Přihlašování je možné pouze přes klientské centrum.

Obnovení naší činnosti od 24. 5. 2021

21.05.2021 Od 24. 5. 2021 obnovujeme činnost  dalších našich kroužků. Přehled obnovených kroužků je na obrázku.

.
Navíc musíme dodržet další pravidla, aby kroužek mohl probíhat:

1. povinné nošení roušky
(výjimka: roušku lze odložit při sportu, nebo ve venkovních prostorách při dodržení rozestupu 2,5m)


2. u účastníka kroužku se neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Další podmínky se vztahují pouze  na kroužky ve kterých je více než 10 účastníků.

Ped nástupem do kroužku musí účastník prokázat (doložit) :

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost SARS-Cov-2 s negativním výsledke,nebo nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, ke stažení zde: Čestné prohlášení COVID 19  , nebo

f) podstoupí (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, které je platné pouze jednorázově) preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

V případě nejasnosnotí nás v pracovní době kontaktujte telefonicky na čísle 546 429 035.