PŘIPRAVUJEME

24.02.2019

PŘIPRAVUJEME


DĚTSKÝ KARNEVAL S AGENTUROU TOMINO
Neděle 24. 2. 2019, 15 - 17 hodin, sál Dělnického domu
 
                                 PT JARNÍ PRÁZDNINY
                                 11. – 15. 2. 2019, DDM
 
                                 TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
                                  Sobota 23. 3. 2019, 9 – 14 hodin, hala Gymnázia TGM Zastávka
 
 
        STŘEDOVĚKÝ DEN V DDM
        Sobota 30. 3. 2019, 14 – 21 hodin
 
        VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
         9. – 11. 4. 2019, sál DDM
 
        VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
                                                    18. 4. 2019, sál DDM
 
APRÍLOVÝ BĚH
Neděle 14. 4. 2019, areál TJ Čechie Zastávka
 
ČARODĚJNÝ REJ
Úterý 30. 4. 2019, 17 hodin, areál TJ Čechie Zastávka

DEN DĚTÍ
Sobota 25. 4. 2019, 15 hodin, areál TJ Čechie Zastávka
 
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Sobota 31. 8. 2019, 15 hodin, areál TJ Čechie Zastávka