Novinky

16.09.2020 Termíny airsoftů

Termíny airsoftu nejsou vypsány. Důvodem je přerušení kroužků airsoftu.

otevírání vybraných kroužků

05.05.2020 Vážení,
jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme, že i Dům dětí a mládeže Zastávka znovu otevírá vybrané zájmové kroužky. VŠEM STÁVAJÍCÍM ÚČASTNÍKŮM KROUŽKŮ ZAŠLEME EMAIL. V emailu bude, zda bude daný kroužek otevřen a podrobnější informace.

Základní pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínky účasti:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení zde , které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku. 
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.
Spuštěny budou jen vybrané kroužky. Zde se držíme i nadále platných hygienických pravidel, prostorových možností budov, personálních možností a zdravým rozumem.
I nadále je našim společným cílem přežít tuto mimořádnou situaci a neohrozit zdraví dětí, rodičů a prarodičů.
V případě ukončení kroužu, bude účastníkům vrácena poměrná část úhrady, odpovídající době přerušení kroužku z důvodu opatření vlády.