Oficiální údaje

Základní údaje o DDM Zastávka
 
Název: Dům dětí a mládeže Zastávka, příspěvková organizace
Adresa: Kopečky 115,664 84 Zastávka
Telefon: 546 429 035
E-mail: ddmzastavka@iol.cz
Datová schránka: 9eskj4z
IČO: 751 242 11
Bankovní účet: 43-1213720217/0100
 
Od 1. 1. 2008 je příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Zastávka, okres Brno-venkov zřízena obcí Zastávka.
 
Zřizovatel:
Obec Zastávka, Hutní osada 14, Zastávka 66484 IČ 00488399
 
Ředitel DDM Zastávka:
Ředitelem organizace byl na základě konkursního řízení ke dni 1. 8. 2013 jmenován Mgr. Michal Kříž
 
Statutárním zástupce ředitele je Marcela Vyhnalíková
 
Zaměstnanec pověřený příjímáním žádostí o poskytování informací je Simona Bogdány, žádosti vyřizuje Mgr. Michal Kříž, ředitel DDM.
Zaměstnanec pověření příjmem stížností Mgr. Michal Kříž, ředitel DDM, Marcela Vyhnalíková, zástupce ředitele DDM.
 
 
Předmět činnosti organizace
 
Dům dětí a mládeže je příspěvkovou organizací přímo řízenou obcí Zastávka. DDM Zastávka plní funkce výchovně vzdělávací a rekreační. DDM je školské zařízení s širokou zájmovou působností. Zabezpečuje zájmové vzdělávání, rekreační činnost, služby s tím související, informační činnosti pro děti, žáky a studenty, případně jejich rodiče a další zájemce z řad široké veřejnosti