Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedl Dům dětí a mládeže Zastávka, p.o., vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury naší organizace.
Identifikační údaje Příslušné osoby:
Ing. Igor Prosecký (kontaktní údaje jsou uvedeny níže)
Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:
 • telefonicky na číslo    +420 544 520 022
Linka je obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod. Upozornění: z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení záznamu nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte.
 • e-mailem na adresu:  oznamovatel@i3c.cz
 • písemně na adresu:   Ing. Igor Prosecký, I3 Consultants, Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno
Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“
 • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou
 • prostřednictvím elektronického formuláře vnitřního oznamovacího systému, který je přístupný zde.
Kategorie osob, jimž je náš oznamovací systém určen
V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií osob:
 • zaměstnanci naší organizace, včetně osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),
 • uchazeči o zaměstnání v naší organizaci, bez ohledu na výsledek výběrového řízení
 • osoby provádějící v naší organizaci nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost
 • osoby vykonávající v naší organizaci odbornou praxi nebo stáž
 • osoba vykonávající samostatně výdělečnou činnost
 • osoba vykonávající práva spojených s účastí v právnické osobě
 • osoba vykonávající funkci člena orgánu právnické osoby
 • osoba plnící úkoly v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet
 • osoba vykonávající správu svěřenského fondu
 • osoba mající práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.
Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti
V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací systém, lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupný zde.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.